Et typisk rådgivningsforløb

 • Vi ønsker at være med i virksomhedsprocessen fra start
 • Vi får overblik over kundens behov
 • Idéfasen påbegyndes
 • Der udarbejdes handlingsplan / business case
 • Der aftales strukturerede opfølgningsintervaller
 • Overslag over økonomi i samarbejde med virksomhedens økonomifunktion
 • Der samarbejdes med netværk omkring jura, praktik, økonomi m.m.
 • Der udarbejdes plan for den praktiske implementering
 • Evt. 0-prototype laves med basis for den videre produktion
 • Der aftales intervaller for et serviceforløb
 • Der afsluttes med evaluering, hvor det videre forløb for samarbejdet aftales

Med en rådgivning fra os er I sikre på at få en ærlig og reel vurdering af idégrundlag og fremtidige muligheder.

NB! Vi håndterer alle filtyper som understøtter Mastercam.
Filerne sendes til mail@sm-teknik.dk.

Skriv til os!