Hos Skive Smede- & Maskinteknik A/S har vi følgende strategi:

  • Vi vil opbygge langsigtede relationer til vores kunder, så de benytter os til forestående opgaver
  • Vi ønsker at lave helhedsløsninger og være bindeled mellem afdelinger i kundens organisation.
  • Vi ønsker at være underleverandører til udviklings- og rådgivningsvirksomheder, når det gælder produktion af specialmaskiner
  • Vores medarbejdere skal være effektive og træffe selvstændige beslutninger
  • I idéfasen skal alle medarbejderressourcer sættes ind for at opnå det bedste resultat for kunden
  • Vi skal være et overskueligt antal ansatte, så nærheden til ledelse og kunder er i højsædet
  • Nøgleord i virksomheden er overblik, fleksibilitet og dynamik
  • Kunden er altid i fokus og skal altid hjælpes
  • Vi ønsker at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere

Ud fra ovennævnte strategi er målet, at servicere kunder over hele Danmark, så vi opnår et renommé, der vil bevirke til at kunden anbefaler os til andre.

Skriv til os!