Et typisk sagsforløb kunne være:

 • Inden formøde orienterer virksomhedens ledelse de nøglemedarbejdere der tager ejerskab på opgaven 
 • Der afholdes formøde med kunden for behovsafdækning 
 • Der afholdes møde med nøglemedarbejdere for at vurdere nuværende arbejdsgange
 • Der udarbejdes oplæg med skitser samt prisoverslag på yderligere principtegninger
 • Rettelser/tilpasninger af principtegninger 
 • Kunden godkender principtegninger
 • Der laves konstruktionstegninger
 • Der laves tilbud på af konstruktion maskinen
 • Kunden godkender tilbud
 • Kundeordre oprettes hos os via projektkort med stregkode, og via automatisk scanning af tid, kan forbrug af timer dokumenteres
 • Produktion påbegyndes (produktionstid fra 2-6 måneder)
 • Testkørsel af maskinen på vort værksted med kundens egne materialer
 • Implementering/indkørsel i kundens produktion med tilhørende undervisning
 • Der laves årlig serviceaftale på maskinen

 

Her ses specialrampe lavet til transportfirma på Sjælland

 

Her ses en af de erfarne medarbejdere med tegningsbehandling.

 

Eksempel på færdig tegning