Et typisk rådgivningsforløb:

 • Vi ønsker at være med i virksomhedsprocessen fra start
 • Vi får overblik over kundens behov
 • Idéfasen påbegyndes 
 • Der udarbejdes handlingsplan / business case
 • Der aftales strukturerede opfølgningsintervaller
 • Overslag over økonomi i samarbejde med virksomhedens økonomifunktion 
 • Der samarbejdes med netværk omkring jura, praktik, økonomi m.m.
 • Der udarbejdes plan for den praktiske implementering
 • Evt. 0-prototype laves med basis for den videre produktion
 • Der aftales intervaller for et serviceforløb
 • Der afsluttes med evaluering, hvor det videre forløb for samarbejdet aftales

Med en rådgivning fra os er I sikre på at få en ærlig og reel vurdering af idégrundlag og fremtidige muligheder.

NB! Vi håndterer alle filtyper, da vores CNC maskiner er online til kunderne.

Denne maskine er specialudviklet til Jebjerg gartneri

 

 Dette snefang beskytter mod nedstyring af sne fra solcelleanlæg.